Zaawansowane zagadnienia

Czytając ten artykuł powinieneś znać już podstawowe zagadnienia dotyczące pojęcia leasingu. Dla pewności jednak, krótko omówię go raz jeszcze. Najprościej rzecz ujmując leasing jest wypożyczeniem potrzebnego nam dobra od leasingodawcy na określony czas za określoną opłatą (kwota wstępna, raty leasingowe i ewentualna kwota wykupu). Jest to coraz bardziej popularne rozwiązanie wśród przedsiębiorców, co łatwo zauważyć analizując chociażby wyniki finansowe branży leasingowej w kolejnych latach.

Jak to jest z kosztami?

Zapewne zdajesz sobie sprawę z tego, że korzystając z usługi leasingu ponosisz różnego rodzaju koszty. W zależności od tego, czy wybierze się leasing operacyjny, czy finansowy koszty te będą różne. Jeśli analizujemy leasing finansowy to głównie będą to koszty takie jak amortyzacja, koszty utrzymania, koszty ubezpieczenia oraz wszelakie związane z tym podatki. Mimo tych kosztów jest to nadal opłacająca inwestycja w przyszłość swojej firmy. Jeśli chodzi o leasing operacyjny to kosztami będą raty leasingowe, opłata wstępna i pozostałe koszty, jak w finansowym (pomijając amortyzację). W leasingu finansowym to leasingobiorca sam dokonuje odpisów amortyzacyjnych, w operacyjnym robi to firma leasingowa dzięki opłacanym ratom leasingowym przez leasingobiorcę. W leasingu finansowym konieczne jest zamortyzowanie całej wartości pojazdu, w operacyjnym minimum czterdziestu (im mniej zamortyzowane, tym większa kwota wykupu).

Coś więcej

Najlepszą zaletą leasingu finansowego jest to, że po zakończeniu trwania umowy przedmiot leasingowany przechodzi na naszą własność. Naszą, czyli leasingobiorcy. Dodatkowym atutem jest leasingfakt, że nie wyrzucamy jednorazowo ogromnej sumy pieniędzy na coś co jest nam potrzebne natychmiast. W zależności od tego, co wybierzemy może to być kwota rozłożona np. na opłatę wstępną (10 procent) i resztę rat leasingowych na okres pięciu lat. A przy okazji nie tracimy naszej, jakże ważnej na dzisiejszym rynku płynności kredytowej.

Ciekawostki

Leasing finansowy jest opatrzony jedną bardzo ważną zasadą. Nie można rozwiązać umowy przed końcem jej trwania. Chyba, że upłynęło od 60 do 80 procent życia ekonomicznego leasingowanego przez nas przedmiotu. Umowy leasingu trwają zazwyczaj od 3 do 10 lat (krótkoterminowe) lub powyżej 10 (długoterminowe).